Haaaj, min gamle ven

Jeg var lige kommet ud fra svømmehallen efter en svømmetur. Jeg stod og var ved at låse min cykel op, da jeg hørte en lyd bag mig. Lyden fik min hjerne til at tænke …

Kaj kommer hjem …

Min familie, kommer hjem

NOGEN kommer hjem til mig!

Jeg vendte mig om og så den: Citroënen! – Mors Citron. Som vi købte for 10 år siden og solgte igen 8 år efter.  Ud over på lyden, genkendte jeg den straks på indregistreringsnummeret.

Haaj, min gamle ven!”. 

Den havde taget sine nye venner med og den ignorerede mig helt forståeligt.

Godt den har fået et nyt liv og fundet nogle nye mennesker, der er blevet glad for den.

Sæsonafslutning

Lørdag aften hentede jeg en bilfuld cykelryttere i Billund Lufthavn – Kaj er hjemme igen efter turen Milano – Rom.

kajparma

Det havde været en rigtig god tur!

Det gik op for mig, at jeg slet ikke har være på ude på cykel i de 10 dage, han har været væk. Men i dag skulle det være. Baghjulets sæsonafslutning og Suppetur var på programmet og sensommervejret lovede op til 22 graders varme.

suppetur

Gruppe D var stor i dag. Vi blev delt i 2 og min lille 6-mands gruppe kørte samme tur, som sidste jeg var ude: Turen mod Fønsskov, hvor vi blev fotograferet igen ..

Og så hjem til den varme suppe i Naturcentret, hvor vi i dagens anledning (undtagelsesvis) havde fået lov, at lægge vores cykler på græsset.

suppetur2

Vi kunne sidde udenfor og spise.

suppetur3

Måske pga. det varme vejr, blev suppen ikke spist op. Jeg snakkede med 2 cyklister, som opholdt sig ved Naturcentret og var blevet budt på reste-suppe. De havde netop afsluttet en cykeltur Fyn Rundt – knap 300 kilometer havde de kørt, på 3 dage. Den tur har jeg også engang kørt. Det er mange år siden … den tog mig 10 timer.

Efter suppe, hyggesnak og solslikning: hjem til afslapning på terrassen. På vej hjem, blev jeg kørt op af Kaj. Han havde sovet længe og var draget sent ud på sin mountainbike og nu indhentede han mig. Med Kajs Milano-Rom cykeltur vel overstået er alle husstandens store 2016 projekter – lige fra flytninger, udlandsrejser, ferier, cykelture – alle projekter er vel gennemført.

Der er ikke flere store ting i kalenderen.

Hverdagen banker på. Det er heller ikke så skidt endda.

Jeg stresser ikke -nix

“Booondemanden, han har altid travlt …”

bondemanden2292016

Jow – selv kl. 7 om morgenen.

Ligesom bondemanden er jeg tidligt ude i dag (Jeg har travlt, for der lægges sidste hånd på messeplanlægningen. Turen går til Hamborg i næste uge).

Men jeg stresser ikke – nix. Tværtimod nyder jeg hver eneste lyse morgen, vi har tilbage inden efterårsmørket for alvor falder over os.

Velbekomme lille kålorm.

Jamen, velbekomme da lille kålorm.

velbekomme-kaalorm

Håber min grønkål bekom dig vel.

Nej, nej – no bad feelings – jeg skal ikke leve af min køkkenhave. Den er bare for sjov.

Jeg kan bare købe en pakke grønkål nede i Rema, hvis jeg får brug for den. Det kan du jo ikke 🙂

Voksenmobning – hvad kan man gøre?

Citat

I dag har jeg været bisidder for en medarbejder, der oplevede voksenmobning på sin arbejdsplads. (Man kunne jo kalde det for et stykke frivilligt, medmenneskeligt stykke arbejde.)

Voksenmobning defineres som

En situation, hvor en medarbejder gentagne gange og over en længere tidsperiode udsættes for krænkende, nedværdigende eller sårende behandling fra kollegaer eller overordnede.

Det er voksenmobning, når den krænkede føler sig nedgjort eller ydmyget. Voksenmobning defineres nemlig hos den krænkede og aldrig hos dem der krænker.

Mobningen kan komme til udtryk ved aktive handlinger, noget der bliver gjort eller sagt, eller ved at undlade at handle eller tale i bestemte situationer.

Det kan foregå åbenlyst eller indirekte og skjult.

Mobning kan være:

 • beskyldninger om dårligt udført arbejde
 • at den krænkedes faglighed eller dygtighed drages i tvivl
 • at han kritiseres, latterliggøres eller nedvurderes.
 • bliver frosset ud, ignoreret eller udelukkes fra det sociale fællesskab på arbejdspladsen
 • at han bliver sat til at arbejde under sit kompetenceniveau eller
 • får frataget eller reduceret ansvarsområder

Årsagerne?

Der kan være mange – f.eks. belastninger i arbejdsmiljøet, organisatorisk usikkerhed, frustration, jalousi, pres og stress i hverdagen. Dårligt psyko-socialt arbejdsmiljø. Der kan være tale om dårlig information og kommunikation og om uklare værdier og normer på arbejdspladsen.

Ofte er der tale om en svag, usynlig eller passiv ledelse. Værst skulle det være, hvis det er selve ens leder, som mobber.

Symptomerne hos den, der bliver mobbet, svarer til reaktionerne hos ofre for katastrofer, overfald og vold (post traumatisk stress). De akutte reaktioner hos den, det går ud over kan være ængstelse, gråd, handlingslammelse, søvnløshed, selvbebrejdelse, anspændthed, hovedpine, kvalme, ond-i-maven.

De langvarige reaktioner kan være stress, depression, angst, koncentrationsbesvær, dårligt selvværd eller muskelsmerter, smerter i brystet og hjertebanken.

Mobning kan give alvorlige og langvarige psykiske og fysiske skader for dem, det går ud over. Derfor skal mobning tages alvorligt.

Dig, der har læst med helt herned – hvis du nogensinde, som jeg, skulle være bisidder og støtteperson, for en medarbejder der er blevet mobbet – Hvordan kan du så hjælpe?

 • Først og fremmest, lyt, forstå – lad være med at sige til personen, at han eller hun bare skal ”være ligeglad” eller ”give igen af samme skuffe”.
 • Mind den ramte om, at problemet skal løses på hans eller hendes arbejdsplads. Det er deres ansvar. Det er ikke den mobbede, der “bare skal lære at håndtere” jargonen.
 • Råd ham eller hende til at gå til den nærmeste leder. Bed vedkommende om at fortælle lederen, hvad han eller hun oplever og få lederen til at forklare, hvordan han har tænkt sig at løse problemet.
 • Vær der – personen bør ikke være alene, for vedkommende vil måske ikke være i stand til at se, hvad der skal gøres.
 • Fagforeningen skal med på sidelinjen – mind personen om det. Bliver der en sag eller et økonomisk efterspil, skal den krænkede ikke være den, der står med regningen.
 • Foreslå personen at skrive ned, hvad han eller hun oplever. (Læs nemlig herover, hvad der sker med ens hukommelse, når vi udsættes for mobning.)
 • Sidst, men ikke mindst, forslå den ramte: Tag benene på nakken og fjern dig fra situationen. Den er farlig for helbredet og kun den der er spærret inde, kan ikke vælge at gå sin vej.

Voksenmobning koster hvert år samfundet millioner af kroner i tabt arbejdsfortjeneste og sygedage og kan få alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser for den, det går ud over.

Sikke en smøre! Men det blev det emne, der satte dagsordenen for min september dag i dag.

Æble-plukke-dag

Søndagsudflugten gik til Løjstrup Frugtplantage, for at plukke pluk-selv æbler.

helleplukkeraebler

Vejret var skønt, så vi gjorde en familietur ud af det.

Vi fik anvist, hvilke sorter der var plukkeklar og fik fortalt lidt om frugternes smag og holdbarhed.

Vi lagde os i selen for at udse os de bedste æbler.

spejdeeftergodeaebler

Og dem var der masser af. Pærer fik vi også plukket og selvfølgelig smagte vi på varerne.

De faldt i både mennesker og dyrs smag.

mille-og-mormor-spiser-paerer

Jeg plukkede 48 kg (!) æbler og pærer. Det rækker nok til et par dage. 🙂

48kg

Bagefter fandt vi en solrig plet, hvor vi fortærede den medbragte picnik kurvs indhold.

gaaturinaturen

Og så ud på en gåtur i naturen. Mille-vovsen var ovenud begejstret, spænede rundt og fik brændt en masse energi af.

millevovseninaturen

Herunder har hun fundet sig en mudderhul: “Haaaj mine mennesker – se mig! – Elsker I mig stadigvæk?”

milleimudderhul

Så er det, man er glad for, man kun er hunde-mormor og ikke skal have hende med hjem.

Mille-vovsen fik et brusebad, inden turen gik hjem og hun snorksov på bagsædet af sine menneske-mor og -fars bil, da den trillede ud af Løjstrup Frugtplantages parkeringsplads.

millevaskes

Dejlig søndag. Dejlig weekend. Batterierne er ladet godt op og jeg er klar til en ny arbejdsuge i morgen.